Διατυπώσεις προς Δημόσιες Αρχές

Τα γραφείο μας σας πληροφορεί και σας παρέχει το βέλτιστο τρόπο τήρησης των διατυπώσεων προς τις διάφορες Δημόσιες Αρχές. Παρέχοντας ολοκληρωμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη, σας εξυπηρετούμε αναφορικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ανάλογα πάντοτε με τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης.

Η εξειδικευμένη εμπειρία μας εγγυάται την εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας (ωράρια, αποδοχές κλπ.) που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη, με τήρηση πάντοτε των πολλές φορές άκαμπτων γραφειοκρατικών προβλέψεων των δημοσίων αρχών.

Παρά την εισαγωγή του ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης ΕΡΓΑΝΗ και την πρόβλεψη ηλεκτρονικών εντύπων, οι συχνές αλλαγές στα διάφορα έντυπα κλπ., που επέρχονται με τις διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους αλλά και ο μεγάλος όγκος των εντύπων (π.χ. βιβλία αδειών, βιβλια υπερωριών κλπ,. πίνακες ωραρίου, συμβάσεις εργασίας και αναγγελία κατάρτισης ή λήξης/καταγγελίας) απαιτούν έγκαιρη και άμεση συμβουλευτική υποστήριξη, όπως έχουμε μάθε να την παρέχουμε στους πελάτες μας, ούτως ώστε να εκμηδενισθεί ο κίνδυνος επιβολής προστίμων.

Παράλληλα, προτείνουμε λύσεις σε θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας, συμφωνία ή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, εξορθολογισμό μισθολογικού κόστους, καταγγελίας συμβάσεων εργασίας κλπ.  

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας