Το γραφείο μας

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλείου Καρταλτζή και Συνεργατών» το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, έχοντας δραστηριότητα πανελλαδικώς,  έχει ως στόχο να προσφέρει στους πελάτες του, οι οποίοι είναι ιδιώτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, που παρουσιάζουν δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης, καθώς και ΝΠ∆∆, υπηρεσίες µε υπευθυνότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Το πλήθος και η βαρύτητα των υποθέσεων που το γραφείο μας έχει διαχειριστεί διαχρονικά, αποτελεί την εγγύηση εμπειρίας που χρειάζεστε σε οποιαδήποτε δυσκολία νομικής φύσης.

Οι τοµείς δραστηριότητάς µας, εκτείνονται σε όλο το φάσµα του δικαίου και ασχολούµαστε, τόσο µε την παροχή συµβουλευτικών – προληπτικών υπηρεσιών, όσο και µε την εκπροσώπηση των πελατών µας, ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθµίδων.

Στα πλαίσια αυτά το δικηγορικό μας γραφείο που να ασχολείται σε προσωπικό επίπεδο με την κάθε υπόθεση. Το γραφείο μας αποτελείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες µε άριστη εξειδίκευση στους κλάδους του δικαίου που κρίνονται αναγκαίοι για τη λειτουργία και ανάπτυξη των εταιρειών αλλά και την αντιμετώπιση ατομικών περιπτώσεων. Η λειτουργία του δικηγορικού γραφείου µας στη Θεσσαλονίκη στηρίζεται σε πρότυπα εταιρικής δοµής και νοοτροπίας,και  διαθέτουµε πλήρη μηχανογράφηση.  

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας