ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΕΡΓΕΙΑΣ

Συλλογικές εργασιακές Σχέσεις- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Δίκαιο Απεργίας

 

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται εδώ και πολλά έτη με την κατάρτιση και διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και Κανονισμών εργασίας.

Η μακρά μας πείρα και εμπειρία στον τομέα αυτό μας επιτρέπει με ευχέρεια να προτείνουμε σε επιχειρήσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις σχέδια Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Κανονισμών Εργασίας. Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων, την τήρηση των διατυπώσεων όπως κάθε φορά τίθενται από τον νόμο, και βεβαίως την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τόσο απευθείας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων όσο και με παράσταση στον αρμόδιο Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), στην φάση της μεσολάβησης αλλά και της διαιτησίας.

Επίσης έχουμε την πείρα και την εμπειρία που αποκτήσαμε με τις πολυάριθμες διαδικασίες που είχαμε την τύχη να χειριστούμε, να εκπροσωπούμε τους πελάτες μας και σε όποια αρχή και δικαστική διαδικασία απαιτηθεί, ενδεικτικά δε σε διαδικασίες αμφισβήτησης αντιπροσωπευτικότητας συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην Δευτεροβάθμια Διαιτησία αλλά και σε ακυρωτικές δίκες.

Ο θεσμός των Συλλογικών Συμβάσεων/Συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπό την έννοια που τον  γνωρίζουμε τα τελευταία έτη στη χώρα μας, για μακρό χρονικο διάστημα είχε λειτουργήσει κάτω από το πλαίσιο του νόμου 1876/1990 «περί ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων». Από το 2011 και έπειτα, έχει υποστεί πολυάριθμες τροποποιήσεις, νομοθετικές αλλαγές, προσθήκες και καταργήσεις (ή προσωρινή αναστολή) διατάξεων, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί ένα δαιδαλώδες τμήμα του εργατικού δικαίου.

 

Παράλληλα, και συνήθως ταυτόχρονα με συλλογικές διεκδικήσεις, αναφύονται και ζητήματα συλλογικών αγώνων, όπως είναι η απεργία ή οι στάσεις εργασίας, ζητήματα προσωπικού ασφαλείας κλπ..

Η έγκαιρη αντιμετώπιση, καταρχάς με την επιτυχή διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, αλλά και την ορθή πληροφόρηση των πελατών μας σε σχεση με τις υφιστάμενες δυνατότητες ελιγμών και η δικαστική (ή εξωδικαστική) παράσταση σε θέματα ορισμού προσωπικού ασφαλείας, σε θέματα δικαστικής κρίσης περί νομιμότητας απεργίας κλπ., είναι βασικό στοίχημα για το δικηγορικό μας γραφείο.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας