Εμπορικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες εμπορικού δικαίου σε εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφορικά με θέματα όλου του φάσμα του Εμπορικού Δικαίου, του Δικαίου Ανταγωνισμού κλπ..

Επιχειρούμε να καλύπτουμε το σύνολο των αναγκών νομικής υποστήριξης στον τομέα αυτό,  παρέχοντας μεταξύ άλλων τις εξής υπηρεσίες

  • Ιδρυση Εταιριών και παρακολούθηση αυτών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.) Το Γραφείο μας διαθέτοντας εξειδικευμένη γνώση του δικαίου των εταιρειών αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των εταιρειών
  • Σχεδιασμό, και  διαπραγμάτευση συμβολαίων πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά εμπορικές συνεργασίες, κλπ. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές κατάρτιση συμβάσεων franchising, αντιπροσωπείας, διανομής, εμπορικών και άλλων συμβάσεων για πάσης φύσεως θέματα της επιχείρησης, όπως συμβάσεις εργασίας, μισθωτήρια, κλπ.
  • Πτωχευτικό Δίκαιο – εξυγίανση επιχειρήσεων
  • Νομική κάλυψη για απόκτηση ακινήτων και γενικά διαχείριση περιουσίας
  • Δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, Σήμα, καταχώρηση εμπορικού Σήματος κλπ.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας