1/2003 ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΔΙΚ. ΣΤΕΛΕΧΩΝ

(Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων 2003/826)

Προσφυγή εργοδοτικού φορέα με αντικείμενο την αμφισβήτηση της αντιπροσωπευσιμότητας συνδικαλιστικών οργανώσεων. Νόμιμη η προσφυγή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κατά των δυο συνδικάτων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία ζήτησαν από τον ΟΜΕΔ τη διαμεσολάβηση προκειμένου να συναφθεί τοπική ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ. Εμπρόθεσμα ασκείται η προσφυγή με αντικείμενο την αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας, γιατί η προθεσμία είναι μεν 10 ημέρες, αλλά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν γνωστοποίησαν αν και πότε ακριβώς επέδωσαν αντίγραφο της εξώδικης πρόσκλησής τους στο Υπουργείο Εργασίας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να αρχίσει η 10ημερη προθεσμία για την άσκηση προσφυγής. Σημείωση Βασιλείου Γ. Καρταλτζή

ΔΕΕ 2003/828.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας