2805/2016 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Πτώχευση. Συνέπειες της πτώχευσης στη σύμβαση εργασίας. Νομικός χαρακτήρας των απαιτήσεωντων εργαζομένων πριν και μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Πραγματική παροχή ή μη εργασίας.Αποζημίωση απόλυσης. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων μετά την κήρυξη της πτώχευσης

681/2016 Εφετείο ΘΕσσαλονίκης

Διαδικασία εργατικών διαφορών. Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
από τον εργοδότη. Νομική φύση της καταγγελίας. Έλεγχος αυτής ως καταχρηστικής, όταν
υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια

469/2016 Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αδικοπραξία. Εργατικό ατύχημα. Ανικανότητα του παθόντα προς εργασία για ορισμένο χρόνο.Επιδίκαση αποζημίωσης. Το απορρέον δεδικασμένο δεν καλύπτει και τις απαιτήσεις
μεταγενέστερου χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου είναι δυνατόν να εξακολουθήσει η αδικοπραξία να αναδίδει συνέπειες μη προβλεφθείσες με την προηγούμενη αγωγή.

2003 Μελέτη – Προσλήψεις

Προσλήψεις σε ανώνυμες δημοτικές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας.~ Σχετ.Νομολ.: ΕΦΚΡΗΤΗΣ 446/2002.~Μελέτη του Β. Καρταλτζή, Δικηγόρου Θεσσαλονίκης – Εργατολόγου, δημοσιευμένη στην ΕΠΙΘ-ΙΚΑ 2003, 794.

1 2 3 10

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας