7552/2015 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Διευθύνοντες υπάλληλοι. Εργασιακό καθεστώς τους. Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Προϋποθέσεις για την εγκυρότητά της. Ο ισχυρισμός ότι ο εργαζόμενος επέδειξε ακαταλληλότητα προκειμένου να απολυθεί ώστε να εισπράξει την αποζημίωσή του, συνιστά ένσταση καταλυτική της αγωγής εκ μέρους του εργοδότη που στηρίζεται στο άρθ. 281 ΑΚ

8148/2015 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου. πότε θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική. Δεν θεωρείται καταχρηστική εκ του γεγονότος και μόνον ότι δεν προηγήθηκε η προβλεπόμενη απ΄ τον Κανονισμό του εργοδότη πειθαρχική διαδικασία και συνεπώς είναι ανεξάρτητη

8148/2015 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου. πότε θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική. Δεν θεωρείται καταχρηστική εκ του γεγονότος και μόνον ότι δεν προηγήθηκε η προβλεπόμενη απ΄ τον Κανονισμό του εργοδότη πειθαρχική διαδικασία και συνεπώς είναι ανεξάρτητη

8148/2015 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου. πότε θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική. Δεν θεωρείται καταχρηστική εκ του γεγονότος και μόνον ότι δεν προηγήθηκε η προβλεπόμενη απ΄ τον Κανονισμό του εργοδότη πειθαρχική διαδικασία και συνεπώς είναι ανεξάρτητη

1 8 9 10

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας