1705/2014 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Διαθεσιμότητα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Βιβλιοθηκονόμος κατηγορίας ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τέθηκε αναδρομικά σε διαθεσιμότητα. Ισχυρισμός ότι ο πίνακας κατάταξης συντάχθηκε πριν τον έλεγχο των πιστοποιητικών και ότι δεν υπήρξε έλεγχος αυτών από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και γι αυτό έχει λάθει. Εσφαλμένη κατάταξη. Αντισυνταγματικότητα και καταχρηστικότητα του άρθρου 90 ν. 4172/2013. Απαράδεκτη η αίτηση. Δεν αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία συντρέχει επείγουσα περίπτωση ήτοι άμεση ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος. Η αιτούσα λαμβάνει ακόμα το μισθό της, δεν έχει παραλάβει την διαπιστωτική πράξη και αναφέρεται σε όσα θα επέλθουν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μεταταχθεί ή να ενταχθεί σε προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας