1759/2013 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ

Ετοιμότητα μισθωτού. Πολιτική δικονομία. Αντέφεση. Κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, αν ασκηθεί με τις προτάσεις δεν μπορεί να ισχύσει ως αυτοτελής έφεση, ακόμα κι αν ασκηθεί κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της έφεσης. Έννοια κεφαλαίου και αναγκαίως συνεχόμενου κεφαλαίου. Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση που δεν ορίζεται κάποιο σχετικώς στη σύμβαση εργασίας. Αυστριακή εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά διατηρεί υποκατάστημα και στην Ελλάδα απασχολώντας οδηγούς – μεταφορείς, όπως ο ενάγων. Εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Λόγοι. Γνήσια ετοιμότητα. Έννοια και διάκριση από την απλή ετοιμότητα. Η αναμονή του οδηγού στο χώρο

φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων και σε τελωνεία, όπου βρισκόταν εντός ή εγγύς του φορτηγού αναμένοντας να έρθει η σειρά και να προχωρήσει με το φορτηγό, αποτελεί γνήσια ετοιμότητα. Αμοιβή του για την εργασία εκ 10 ωρών επιπλέον του νομίμου 40ώρου του εβδομαδιαίως. Δεν είναι καταχρηστική η αγωγή του αντιδίκου εκ του γεγονότος ότι επί πέντε έτη δεχόταν ως εφαρμοστέο το αυστριακό κι όχι το ελληνικό δίκαιο, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι είχε συμφωνηθεί η εφαρμογή του πρώτου.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας