2088/2009 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ

Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση. Για την εγκυρότητα της απόλυσης προστατευομένου συνδικαλιστικού στελέχους δεν είναι αναγκαίο να προηγηθεί απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, όταν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας γίνεται επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα απασχόλησής του. Αυτό συμβαίνει όταν καταργείται το τμήμα της εργοδοτικής επιχείρησης, όπου εργαζόταν το συνδικαλιστικό στέλεχος. Στην περίπτωση αυτή οφείλει ο εργοδότης να απασχολήσει τον προστατευόμενο συνδικαλιστή σε άλλο τμήμα, εκτός αν λόγω της ιδιομορφίας της εργασίας είναι αδύνατη η απασχόληση σε άλλο τμήμα.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας