2209/2010 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ

Απόλυση διευθυντικού στελέχους. Αποζημίωση απολύσεως. Αγωγή για συμπλήρωση της αποζημίωσης. Αποζημίωση συνεπεία μη τήρησης συμβατικού όρου σύμβασης εργασίας, ο οποίος όριζε ότι η εργοδότρια όφειλε να προειδοποιήσει τον ενάγοντα σε περίπτωση καταγγελίας, έξι μήνες πριν την τέλεσή της. Δεν συνιστά αποζημίωση απόλυσης, αλλά αποκατάσταση ζημίας λόγω παραβίασης συμβατικού όρου. Περιορισμός του ύψους της αποζημιώσεως απολύσεως κατ΄ αρ. 5 παρ. 1β του ν. 3198/55. Ερμηνεία. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη αυτή. Πρόσθετες παροχές. Ποιες αποτελούν τακτικές αποδοχές. Η παροχή χρήσης αυτοκινήτου δεν αποτελεί μισθό, ακόμα κι αν συμφωνηθεί το αντίθετο. Νόμιμος ο όρος ότι για την αποζημίωση απολύσεως θα συνυπολογιστεί και ο χρόνος προϋπηρεσίας του εργαζομένου και σε άλλον εργοδότη, ακόμα κι αν έχει λάβει ο εργαζόμενος αποζημίωση απολύσεως από τους προηγούμενους εργοδότες. Αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι η σύμβαση του ενάγοντος, που όριζε υψηλά ποσά αμοιβών, υπεγράφη απ΄ τον νόμιμο εκπρόσωπο της εργοδότριας «εν λευκώ», εφόσον δεν προσβάλλεται το έγγραφο ως πλαστό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δε νοείται τέτοια «καλή πίστη» σε οργανωμένες επιχειρήσεις και σε τέτοια οικονομικά μεγέθη.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας