2561/2013 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ)

Καταγγελία σύμβασης εργασίας συνδικαλιστικού στελέχους. Προϋποθέσεις για την εγκυρότητά της. Εκλεγμένο στέλεχος στη διοίκηση Ομοσπονδίας, του οποίου την εκλογή αμφισβητούσε αντίπαλο στέλεχος του πρωτοβάθμιου σωματείου απ΄το οποίο προέρχονται και οι δύο, με συνέπεια την δημιουργία διενέξεων στο χώρο εργασίας όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ του πρώτου (ενάγοντος) και του εργοδότη του, ο οποίος επίσης είχε αρχίσει να αμφισβητεί την νομιμότητα της εκλογής του, με αποτέλεσμα την άσκηση αγωγών εκατέρωθεν. Παρά την αβασιμότητα της αγωγής

του εργοδότη, ο τελευταίος είχε την εύλογη πεποίθηση ότι είχε δίκιο κι ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα εμπάθειας προς το πρόσωπο του ενάγοντος, με συνέπεια η απόλυσή του να μην θεωρείται καταχρηστική. Είναι όμως άκυρη για τυπικό λόγο και δη ενόψει του ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία του ν. 1264/82, οπότε ο ενάγων δικαιούται μισθούς υπερημερίας, τους οποίους νομίμως κι όχι καταχρηστικώς διεκδικεί, καθόσον οι δημιουργούμενες διενέξεις μεταξύ των ως άνω δύο συνδικαλιστικών στελεχών και όλες οι σχετικές προστατευτικές της ιδιότητάς του ενάγοντος ενέργειες εκ μέρους του, δεν εκφεύγουν από τη συνήθη συνδικαλιστική δράση. Περιγραφή των σχετικών περιστατικών.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δ.Σ., ΑΡΜ 2014/1164).

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας