26379/2013 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ (ΑΣΦ)

Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας. Παροχή εργασίας στο δημόσιο τομέα μέσω παρένθετου εργοδότη. Προσωρινή επιδίκαση αποδοχών. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, χρονικό σημείο που αφορά. Εργαζόμενοι – αιτούντες συνδεόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με εργολάβο – ανάδοχο εταιρεία, η οποία αναλάμβανε την εκτέλεση έργων για λογαριασμό Ν.Π.Δ.Δ., κατ΄ ανάθεση του τελευταίου, στο οποίο οι αιτούντες προσέφεραν την εργασία τους. Μη

νομίμως η αίτηση στρέφεται και κατά του Ν.Π.Δ.Δ. δεδομένου ότι οι αιτούντες δεν συνδέονταν με αυτό με κάποια σύμβαση, αλλά μόνο με την ανάδοχο εταιρεία, της οποίας αποτελούσαν προσωπικό κι ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η μετατροπή της ανύπαρκτης, μεταξύ του νπδδ και των αιτούντων, σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Δικαιώματα εργαζομένου σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας του, όπως στην περίπτωση μείωσης του ωραρίου εργασίας του. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος επιλέγει ένα από τα σχετικά δικαιώματά του και δεν μπορεί στην συνέχεια να αλλάξει την επιλογή του, διότι τα σχετικά δικαιώματα παρέχονται διαζευκτικά κι η επιλογή του ενός αποκλείει το άλλο. Ανεπίτρεπτη η μεταβολή της αρχικής επιλογής του εργαζομένου, την οποία εξέφρασε με εξώδικη δήλωσή του προς τον εργοδότη του περί εμμονής του στους αρχικούς όρους της σύμβασής του, στην συνέχεια,όμως, με δικόγραφό του επεδίωκε, άλλο δικαίωμα του και δη την καταβολή της αποζημιώσεώς απολύσεώς του. Προσωρινή επιδίκαση μόνο οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών του.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας