273/2013 ΠΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Ανατοκισμός.  Προϋποθέσεις. Για την γένεση της αξίωσης αν δεν υπάρχει συμφωνία απαιτείται άσκηση καταψηφιστικής αγωγής. Δεν είναι νόμιμο το αίτημα κεφαλαιοποίησης των οφειλόμενων τόκων αλλά μόνο η επιδίκαση τόκων. Αγωγή καταβολής τόκων για οφειλόμενους τόκους. Προθεσμία. Ορισμένο αυτής. Δεν απαιτείται να αναγράφεται το ύψος των αιτούμενων τόκων γιατί είναι άδηλο πότε θα εξοφληθεί η απαίτηση και μπορεί να συναχθεί με μαθηματικές πράξεις αφού. Δεν απαιτείται να αναφέρεται στην αγωγή το ύψος των δεδουλευμένων τόκων για κάθε χρονική περίοδο για την οποία ισχύει διαφορετικό επιτόκιο. Μπορεί να συμπληρωθεί παραδεκτά με τις προτάσεις. Χρόνος έναρξης της τοκοφορίας της απαίτησης δεν είναι ο χρόνος επίδοσης της αγωγής για την κύρια απαίτηση αλλά ο χρόνος επίδοσης της κρινόμενης αγωγής. Δεν απαιτείται η έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της κυρίας απαιτήσεως για την άσκηση της αγωγής. Απαράδεκτη η προσεπίκληση διαδίκου της κυρίας δίκης. Δεν έχει την ιδιότητα του τρίτου. Δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή. Παραγραφή. Εναρξη. Απορρίπτει ένσταση παραγραφής. Παθητική εις ολόκληρο ενοχή. Η εξόφληση από έναν υπόχρεο λειτουργεί προς όφελος όλων ήτοι και του ερημοδικασθέντος διαδίκου. Δεκτή μερικά η αγωγή. Επιδικάζει τόκους τόκων μέχρι την εξόφληση της απαίτησης.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας