2805/2016 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Πτώχευση. Συνέπειες της πτώχευσης στη σύμβαση εργασίας. Νομικός χαρακτήρας των απαιτήσεων

των εργαζομένων πριν και μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Πραγματική παροχή ή μη εργασίας.

Αποζημίωση απόλυσης. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων μετά την κήρυξη της πτώχευσης

θεωρούνται πτωχευτικές, διαθέτουσες το προνόμιο κατάταξης του άρθ. 154 ΠτΚ. Η διάταξη του

άρθ. 34 παρ. 5 του ΠτΚ περί ομαδικών πιστωμάτων, αφορά τους εργαζόμενους που εργάστηκαν

πραγματικά μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Περίπτωση πτωχευτικών πιστωμάτων συνιστά και η

αξίωση για αποδοχές υπερημερίας επί επίσχεσης εργασίας, η οποία ξεκίνησε πριν την πτώχευση και

συνεχίζεται μετά την κήρυξη αυτής, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πραγματικά

παρεχόμενη εργασία. Εκπρόθεσμη αναγγελία πιστωτών. Άσκηση ανακοπής για την επαλήθευση

των απαιτήσεών τους. Αποτελέσματα. Δέχεται εν μέρει την ανακοπή.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας