496/2013 ΜΠΡ ΞΑΝΘ

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Ασφαλιστικά μέτρα. Υποχρέωση του εργοδότη να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του απολυμένου. Νόμιμο το σχετικό αίτημα. Μη νόμιμα τα αιτήματα τοκοφορίας, διάγνωσης της καταγγελίας ως άκυρης και εφάπαξ καταβολής των μισθών υπερημερίας. Θυγατρική εταιρεία, την οποία ελέγχει κυριαρχικά η μητρική, κατευθύνοντας τις χρηματοοικονομικές της λειτουργίες και της οποίας οι αιτούντες μόνο τυπικά ήταν προσωπικό της, αφού στην πραγματικότητα στην μητρική παρείχαν την εργασία τους. Οι συμβάσεις εργασίας δανεισμού των αιτούντων από την θυγατρική στην μητρική είναι εικονικές. Στοιχεία που

συνηγορούν στο γεγονός αυτό. Συνέπεια της εικονικότητας είναι ότι η εκδίωξη των αιτούντων από την μητρική εταιρία προκειμένου να μεταβούν στην θυγατρική αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας τους, αφού η πρώτη καθης είναι πραγματική εργοδότριά τους. Καταχρηστική η απόλυση των αιτούντων από την θυγατρική εταιρία, η οποία λειτουργούσε ως «όργανο» της μητρικής, αφού δεν είχε ως αιτία την μείωση της παραγωγικότητάς της, αλλά την άσκηση πίεσης στους αιτούντες προκειμένου να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, με μειωμένο μισθό.

Επιδίκαση μισθών υπερημερίας για το μετά κι όχι το πριν την άσκηση της αιτήσεως χρονικό διάστημα.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας