8148/2015 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου. πότε θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική. Δεν θεωρείται καταχρηστική εκ του γεγονότος και μόνον ότι δεν προηγήθηκε η προβλεπόμενη απ΄ τον Κανονισμό του εργοδότη πειθαρχική διαδικασία και συνεπώς είναι ανεξάρτητη και απ΄ τη στέρηση του εργαζομένου από το δικαίωμα γνώσεως των στοιχείων της πειθαρχικής κατηγορίας, ακροάσεως και απολογίας του. Πότε η μη αποδοχή εκ μέρους του εργοδότη των προσφερόμενων υπηρεσιών του εργαζομένου καθίσταται παράνομη. Αίτημα απειλής χρηματικής ποινής. Νομίμως υποβάλλεται το πρώτον με τις προτάσεις, ως αίτημα με παρεπόμενο χαρακτήρα που αφορά στον τρόπο πραγμάτωσης της αξίωσης με αναγκαστική εκτέλεση. Έγκυρη η καταγγελία συμβάσεως της ενάγουσας, η οποία παρεβίαζε κατ΄ επανάληψη τους όρους του εσωτερικού Κανονισμού εργασίας της εργοδότριας και είχε λάβει επιπλήξεις γι΄αυτό και δη αναφορικά με τις ώρες προσέλευσης και εξόδου από το χώρο της επιχείρησης, όροι οι οποίοι ήταν γνωστοί σε όλο το προσωπικό, τόσο απ΄ την ενσωμάτωσή τους στις συμβάσεις του, όσο και απ΄το ότι ήταν αναρτημένοι και στο χώρο ανάπαυσης αυτού.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας