681/2016 Εφετείο ΘΕσσαλονίκης

Διαδικασία εργατικών διαφορών. Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

από τον εργοδότη. Νομική φύση της καταγγελίας. Έλεγχος αυτής ως καταχρηστικής, όταν

υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια, όχι όμως και λόγω διακοπής της αρμονικής συνεργασίας

μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου. Αρνητική αξιολόγηση της ενάγουσας εργαζόμενης από

τον διευθυντή του καταστήματος στο οποίο εργαζόταν. Αμελής συμπεριφορά της ενάγουσας στην

εκτέλεση των καθηκόντων της. Δικαιολογημένος ο κλονισμός της εμπιστοσύνης της εναγόμενης

προς το πρόσωπο της ενάγουσας. Δέχεται την έφεση. Απορρίπτει την αγωγή ως αβάσιμη.  

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας