73/2014 ΕΙΡ ΚΟΜ

Προσωρινή επιδίκαση καθυστερούμενων αποδοχών από παροχή εργασίας. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν. Έννοια αποδοχών. Επίσχεση εργασίας. Νομική φύση, προϋποθέσεις και τρόπος ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος. Η σχετική υπερημερία του εργοδότη δεν αίρεται ούτε και αν η επιχείρηση παύσει τη λειτουργία της λόγω οικονομικών δυσχερειών. Πότε η επίσχεση εργασίας ασκείται καταχρηστικά. Άκυρη η παραίτηση του εργαζομένου, εκτός από την καταβολή του μισθού του και απ΄ την καταβολή των δώρων και επιδομάτων εορτών και αδείας, ακόμα κι αν οι σχετικές αξιώσεις δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Προσωρινή επιδίκαση στους αιτούντες εργαζόμενους, τελούντες σε επίσχεση εργασίας, των αντιστοίχων μισθών υπερημερίας της εργοδότριας. Το γεγονός ότι οι αιτούντες δανείστηκαν χρήματα από συγγενείς και φίλους δεν αναιρεί τη συνδρομή της επείγουσας περίπτωσης, όπως δεν την αναιρεί ούτε το γεγονός εισπράξεως από τον ΟΑΕΔ των αντιστοίχων επιδομάτων επίσχεσης, των οποίων όμως την επιδίκαση δεν δικαιούνται ν΄ αξιώνουν.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας