817/2015 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ (ΕΡΓ)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΑΡΜ 2015/813)

Αποζημίωση απολύσεως εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ανώτατο όριο αποζημιώσεως βάσει του άρθ. 5 παρ. 1β του ν. 3198/55. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό της αποζημίωσης και όχι των αποδοχών και προέρχεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου, μην επιτρεπόμενης αντίθετης συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση συμβατικώς οφειλόμενης αποζημίωσης, πάντως, δεν εφαρμόζεται η διάταξη περί εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας για την δικαστική επιδίωξή της. Απόλυση εργαζομένου χωρίς καταβολή αποζημιώσεως λόγω διάπραξης εκ μέρους του ποινικού αδικήματος. Αν τελικά ο μισθωτός απαλλαγεί, η απόλυση

παύει να ισχύει ως έκτακτη, αλλά δεν αναβιώνει και η σύμβαση εργασίας, συνεπώς ο εργοδότης οφείλει μόνο να καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση. Έννοια της απαλλαγής αυτής. Η απόλυση παραμένει άκυρη ως καταχρηστική εφόσον δεν έγινε στην πραγματικότητα λόγω της τέλεσης ποινικού αδικήματος. Παροχές που δεν αποτελούν μισθό και επομένως δεν συνυπολογίζονται στην αποζημίωση απολύσεως. Συγκέντρωση μεριδίων ή μετοχών κεφαλαιουχικής εταιρείας σε ένα πρόσωπο. Δεν θεωρείται από μόνη της καταχρηστική. Πότε κάμπτεται η αρχή αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Έκταση της άρσης της αυτοτέλειας αυτής. Στοιχεία για το ορισμένο της

αγωγής στην περίπτωση αυτή. Μάρτυρες. Η μαρτυρία του ίδιου του διαδίκου ή των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου είναι ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε και κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Περίπτωση καταχρηστικής χρήσης της νομικής προσωπικότητας μονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας απ΄ τον εναγόμενο, ο οποίος καλυπτόμενος πίσω απ΄ τον εταιρικό μανδύα περισσοτέρων επιχειρήσεων με ομοειδή δραστηριότητα, ασκούσε προσωπικές εμπορικές δραστηριότητες υπό την ίδια έδρα και προσωπικό, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες όλες των εταιρειών και καρπωνόταν τα κέρδη όλων των εταιρειών.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας