9969/2015 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Καταχρηστική λειτουργία του εταιρικού θεσμού της κεφαλαιουχικής εταιρείας. Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Πότε στοιχειοθετείται. Πράξεις οι οποίες δεν θεωρούνται αθέμιτες και αντίθετες με το σκοπό της σύστασης και διατήρησης κεφαλαιουχικής εταιρείας. Συνέπειες σε περίπτωση της άρσης αυτής. Στοιχεία για το ορισμένο της σχετικής αγωγής που περιέχει αίτημα αναγνωρίσεως της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Ένορκη κατάθεση διαδίκου ή μέλους της διοίκησης νομικού προσώπου. Αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο. Άρσης της αυτοτέλειας νομικού προσώπου στην επίδικη περίπτωση κατά την οποία, εκτός

απ΄την πρώτη εναγομένη εταιρεία, είχε ιδρυθεί και η δεύτερη εναγομένη εταιρεία, η οποία όμως δεν είχε δικούς της πελάτες και υπαλλήλους, αλλά συστήθηκε για φορολογικούς λόγους και τιμολογούσε τους μεγάλους πελάτες της πρώτης εταιρείας, έχοντας κοινό διαχειριστή, ενώ ο τρίτος εναγόμενος δεν ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της δεύτερης, ήταν όμως, το πρόσωπο που είχε αναλάβει να κατευθύνει τις επιχειρηματικές της ενέργειες. Εξάλλου το προσωπικό της πρώτης εταιρείας παρείχε υπηρεσίες σε όλες τις εταιρείες χωρίς διάκριση. Επομένως, ο ενάγων στην

πραγματικότητα εργαζόταν για λογαριασμό του τρίτου εναγόμενου, φυσικού προσώπου, ο οποίος, καλυπτόμενος πίσω απ΄ τον εταιρικό μανδύα περισσοτέρων επιχειρήσεων τις χρησιμοποιούσε ως παρένθετα πρόσωπα κατά κατάχρηση της νομικής τους προσωπικότητας για την άσκηση προσωπικής του εμπορικής δραστηριότητας με το ίδιο προσωπικού που εξυπηρετούσε τις ανάγκες όλων των εταιρειών, ακολουθώντας τις οδηγίες τους.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας