Θάλεια Παπαπαύλου

Η Θάλεια Παπαπαύλου είναι απόφοιτος λυκείου του Αμερικανικού κολλεγίου Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΑ».

Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2011.

 Έκτοτε απασχολήθηκε ως δικηγόρος συνεργάτης σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Θεσσαλονίκης εντρυφώντας ενεργά και με προσήλωση σε διάφορους τομείς του δικαίου.

Ασκεί συμβουλευτική και μάχιμη δικηγορία. Καθόλα τα έτη άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, υπηρετεί με προσήλωση, ήθος και συνέπεια τη νομική επιστήμη, αλλά κυρίως με σεβασμό και υπόληψη απέναντι στους εντολείς της.

Παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας στον κλάδο της νομικής επιστήμης. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια που αφορούν στις εξελίξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού αλλά και Διεθνούς ουσιαστικού και δικονομικού Δικαίου.

Ασχολείται με υποθέσεις αστικού δικαίου με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, ασχολείται με ζητήματα εμπορικού δικαίου με ειδίκευση στο εταιρικό και πτωχευτικό δίκαιο, καθώς και με ποινικές υποθέσεις.

Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Διεκπεραιώνει με υπευθυνότητα και ακρίβεια μεταφράσεις νομικών, εμπορικών, οικονομικών αλλά και πάσης φύσης άλλων κειμένων από την ελληνική στην αλλοδαπή γλώσσα και αντιστρόφως.