197/2013 ΜΠΡ ΞΑΝΘ

Απεργία. Έλεγχος της νομιμότητάς της. Δεν επιβάλλεται η κοινοποίηση στον εργοδότη αντιγράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης του σωματείου που αποφασίζει την απεργία. Εφόσον το σωματείο διαθέτει στον εργοδότη το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας δεν ασκεί επιρροή στην νομιμότητα η τυχόν μη τήρηση εκ μέρους του της σχετικής νόμιμης διαδικασίας για τον ορισμό αυτού. Αιτήματα απεργίας η υπογραφή νέα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης από την ήδη προταθείσα από τον εργοδότη, η οποία θα έχει σαφέστερους όρους και θα καταλαμβάνει και το προσωπικό της θυγατρικής της εταιρείας, το οποίο ουσιαστικά παρέχει την εργασία του στην

εναγομένη, με απώτερο στόχο να αποφευχθεί η σύναψη μεμονωμένων ατομικών συμβάσεων, κάτι που θα ήταν συμφέρον μόνο για την εργοδότρια. Βάσει των ως άνω αιτημάτων η απεργία είναι νόμιμη. Δεν είναι καταχρηστική, εφόσον δεν απεδείχθη ότι η εργοδότρια θα υποστεί δυσανάλογα δυσμενείς συνέπειες εξ αυτής, η οποία είναι 48ωρης διάρκειας, ενόψει μάλιστα και του ότι οι καθυστερήσεις στη λειτουργία της οφείλονται στις επιχειρηματικές επιλογές της και δεν συνδέονται με την συμπεριφορά των εργαζομένων.

Επικοινωνια

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Γ. Καρταλτζή και Συνεργατών είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των νομικών σας ζητημάτων ή την εκπροσώπησή σας ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Ρωτηστε μας